Oferta

Pomagam moim klientom redukować stres i napięcia
poprzez świadomość ruchu i oddechu.

Joga

Terapia oddechem transmodalnym

Konsultacje psychologiczne